Kat karşılığı inşaat, bir arazi sahibinin bir inşaat şirketiyle anlaşarak arsasını inşa edeceği bir yapının katlarının bir kısmıyla karşılıklı paylaşılması anlamına gelir.

Bu anlaşmada, arazi sahibi arsasını şirkete verirken, şirket de inşa edilen binaların belirli bir katını arazi sahibine verir.

Bu tür sözleşmelerde, arsa sahibi kendisine devredeceği belirli arsa payı veya daireye karşılık, müteahhit kendi malzemesiyle arsa üzerine bağımsız bölümler inşa ederek bir bina meydana getirmeyi taahhüt eder.